Schulden als erfenis

10 september 2019
schulden door erfenis

Welk antwoord zou u geven als ik u op dit moment de vraag zou stellen: ‘Kunt u in de schulden komen?’ Waarschijnlijk zult u, net als de meeste mensen, deze vraag heel stellig met ‘nee’ beantwoorden.
In deze blog een persoonlijk verhaal van twee mensen die ook ‘nee’ hadden geantwoord op deze vraag, maar voor wie de rode cijfers sneller dichterbij kwamen dan ze ooit hadden gedacht.
Ik zit aan tafel bij een echtpaar met twee opgroeiende kinderen. Zij is enig kind en een aantal maanden geleden is haar moeder plotseling overleden.
In een roes hebben ze haar uitvaart geregeld. Vervolgens hebben ze een makelaar ingeschakeld voor de verkoop van haar woning en abonnementen vast stopgezet. Ook hebben ze alle dierbare spullen uit de woning meegenomen en de overige huisraad verkocht of laten ophalen door een kringloopwinkel. Daarna was het wachten op het verkopen van de woning.
Terwijl zij aan het vertellen is, huilt hij voortdurend zonder geluid. Na een liefdevolle blik op haar man te hebben geworpen verteld zij verder: ‘door de woning leeg te halen blijkt achteraf dat we de erfenis zuiver hebben aanvaard.

Ze kunnen zichzelf wel voor hun hoofd slaan. Hoe hadden ze kunnen bedenken dat haar welgestelde moeder met een prima pensioen haar huis onder water had staan? Geen spaargeld en geen uitvaartverzekering had? Hoe kan het dat ze nooit iets hebben gemerkt van financiële problemen? Waarom hebben ze zich vooraf niet beter laten informeren en zomaar aangenomen dat haar moeder haar zaakjes goed had geregeld?

Van de één op de andere dag hebben ze € 17.000,00 schuld en ze weten niet meer wat ze moeten doen. Ze zijn allebei kapot; zij moet nieuwe knieën om haar zwaar lichamelijk werk vol te houden. Ze werkt als zelfstandige en ze heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hij werkt al maanden alleen maar avond- en nachtdiensten vanwege de onregelmatigheidstoeslag. Ze hebben een betalingsregeling getroffen met de bank, maar hierdoor hebben ze hun eigen vaste lasten niet meer kunnen betalen. Ze dreigen het huis te worden uitgezet.
Gelukkig heb ik deze mensen redelijk eenvoudig kunnen helpen doordat hun werkgever financieel heeft bijgedragen, maar wat hadden zij zich veel ellende kunnen besparen als ze vooraf beter geïnformeerd waren.

Op www.juridischloket.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp:

Als u bezittingen van de overledene verkoopt of op een andere manier onttrekt aan eventuele schuldeisers, heeft u volgens de wet de erfenis zuiver aanvaard. Dat is ook het geval als u openstaande rekeningen betaalt. Na het zuiver aanvaarden van de erfenis heeft u recht op alle bezittingen van de overledene. Maar u bent ook aansprakelijk voor alle schulden. Zelfs als die schulden bij elkaar meer bedragen dan de bezittingen (negatieve nalatenschap). U moet dan met uw eigen vermogen de overgebleven schulden betalen.
In de wet staat niet hoe snel u een erfenis moet verwerpen. U heeft in ieder geval 3 maanden tijd om over uw keuze na te denken. Daarna kan een belanghebbende, zoals een schuldeiser of een andere erfgenaam, de kantonrechter vragen u een termijn te geven om de keuze te maken.

Verwerpt u niet binnen de termijn van de kantonrechter? Dan heeft u de erfenis zuiver aanvaard.

Postbus 132
7570 AC Oldenzaal

Bezoekadres Profez BV
Welbergweg 23
7556 PE Hengelo
Alleen op afspraak