Diensten

Budgetbeheer

Budgetbeheer is een dienst voor mensen die in principe zelf in staat zijn om hun financiën te beheren en hier (tijdelijk) extra ondersteuning bij nodig hebben. Herkent u dit? U weet dat de rekeningen betaald moeten worden, maar vergeet ze regelmatig. Of u heeft teveel andere rekeningen betaald, waardoor u te weinig geld over heeft voor uw vaste lasten. Dan kunnen wij u helpen!

Lees verder

Budgetcoaching zorgt voor rust en overzicht

Budgetcoaching Is een dienst voor mensen die zelfstandig hun financiën regelen, maar hier tijdelijk ondersteuning bij nodig hebben. Misschien wilt u een huis kopen, trouwen of uw schulden aflossen en heeft u een concreet actieplan nodig hoe u uw doelen kunt realiseren. Dan kan een budgetcoach u helpen.

Lees verder

Nabestaandenzorg, geen omkijken naar uw financiën

Helaas krijgen we vroeg of laat allemaal te maken met een partner die komt te overlijden. Er breekt voor u en uw familie een moeilijke tijd aan waarin verschillende financiële en administratieve zaken geregeld moeten worden. Wij kunnen dit voor u regelen, zodat u in alle rust de rouwperiode in kunt gaan.

Lees verder

Beschermingsbewind of schuldenbewind

Bewindvoering is een dienst voor mensen die door hun situatie problemen hebben met hun financiële administratie. Dit kan door diverse redenen komen. Als iemand zelf niet goed (meer) in staat is om zijn of haar financiën op een goede manier te organiseren, kan beschermingsbewind of schuldenbewind worden aangevraagd. Het is de taak van de bewindvoerder om voor rust en overzicht te zorgen. Hij of zij controleert bijvoorbeeld of u voldoende inkomsten heeft en of uw inkomsten kloppen. De bewindvoerder vraagt ook toeslagen voor u aan en probeert te voorkomen dat de deurwaarder beslag op uw spullen legt. Ook de belastingaangifte valt onder bewindvoering. U bent zelf verantwoordelijk voor uw inkomsten, dit regelt een bewindvoerder niet.

Lees verder

Mentorschap

Iedereen streeft naar optimaal welzijn. Onder welzijn verstaan we de lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten van uw leven. Het kan zijn dat u niet (meer) in staat bent om uw eigen welzijn te behartigen. Vaak neemt de familie die zorg dan over. Maar misschien is er geen familie. Of vindt u het niet prettig als familieleden zich bezighouden met uw persoonlijke zaken. In die gevallen kunt u een mentor inschakelen.

Lees verder

Postbus 132
7570 AC Oldenzaal

Bezoekadres Profez BV
Welbergweg 23
7556 PE Hengelo
Alleen op afspraak