Bijeenkomst ‘Wijzer in Geldzaken’

27 mei 2020
bijeenkomst 'wijzer in geldzaken'

Namens Profez heeft onze bewindvoerder Anita Scheffer een online bijeenkomst bijgewoond van ‘Wijzer in Geldzaken’. Tot haar verrassing is Anita tijdens deze inspirerende bijeenkomst, toegesproken door Koningin Maxima.

Zoals eerder in onze nieuwsblog gepresenteerd neemt Profez deel aan het project ‘Week van het Geld’ dat jaarlijks wordt georganiseerd door het landelijke platform Wijzer in Geldzaken. Zie: weekvanhetgeld.

Door die deelname proberen we onze praktijkervaringen actief in te zetten voor het maatschappelijke belang om kinderen goed met geld te leren omgaan.

Door Corona is dit jaar het 10jarig jubileum van de Week van het Geld helaas afgelast. Daarover hebben we u eerder al bericht.

Om de actuele financiële gevolgen van de Coronacrisis onder de aandacht van velen te brengen is door Wijzer in Geldzake op 26 mei 2020 een online bijeenkomst georganiseerd.

Op basis van het thema ‘Financieel kwetsbaar in een nieuwe (economische) werkelijkheid’ kwamen met name de financieel kwetsbare groepen mensen aan bod.

Onze ambassadrice Anita Scheffer heeft samen met nog ruim 700 anderen de bijeenkomst bijgewoond, waaraan ook Koningin Maxima als erevoorzitter van het platform Wijzer in Geldzaken een actieve bijdrage leverde.

Een inspirerende sessie over de noodzaak van verbinding en krachtenbundeling om de hele (!) Nederlandse samenleving financieel weerbaar(der) te maken. Niet alleen nu, ook straks. Van crisis naar transformatie.

Lees meer op : wijzeringeldzaken.

Postbus 132
7570 AC Oldenzaal

Bezoekadres Profez BV
Welbergweg 23
7556 PE Hengelo
Alleen op afspraak