Compensatie eigen risico vervalt in 2014

11 januari 2019

Het kabinet heeft de regeling compensatie eigen risico (CER) met ingang van dit jaar afgeschaft. Dit jaar zal deze compensatie al niet meer worden uitbetaald. De regeling was bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten die ieder jaar het volle eigen risico moesten betalen. Hiervoor kregen zij een jaarlijkse vergoeding van € 99,00 van het CAK.

Kreeg u in 2013 deze CER vergoeding? Dan ontvangt u rond 11 juli een antwoordkaart van het CAK. Als u deze invult en terugstuurt dan worden uw gegevens in het najaar aan de gemeente verstrekt. Daarna zal de gemeente u persoonlijk informeren over de nieuwe regeling. Let op: het teurgsturen van de antwoordkaart wil niet zeggen dat u van uw gemeente een vervangende uitkering ontvangt.

Postbus 132
7570 AC Oldenzaal

Bezoekadres Profez BV
Welbergweg 23
7556 PE Hengelo
Alleen op afspraak