Nieuws

Curling voor het goede doel: 25 vrijkaarten voor kinderen om te schaatsen

We doen mee aan de curling competitie in Oldenzaal om het (mede)mogelijk te maken kinderen te laten schaatsen. We hebben nu 25 vrijkaarten gekregen; onze klanten mogen hun bewindvoerder bellen om deze opgestuurd te krijgen. OP=OP

Kinderen blij gemaakt met dagje uit naar Slagharen

Dankzij Kinderhulp hebben wij een tiental gezinnen blij kunnen maken met een dagje Slagharen. Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Kinderhulp vinden net als Profez dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor 1 op de 9 kinderen niet zo vanzelfsprekend. Dat zijn 398.000 kinderen die niet kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes en volwassen zorgen hebben. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of een laptop mogelijk te maken. Al onze bewindvoerders zijn aangesloten bij Kinderhulp, omdat ook deze kinderen moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen!

Voordelig eten met de Magic Box

Dit artikel willen we graag met jullie delen. Steeds meer restaurants, hotels en verswinkels bieden voor een prikkie voedsel aan dat niet meer verkocht kan worden in een Magic Box. Deze is te bestellen via de app Too good to go. Eet smakelijk!

Wij zijn verhuisd

Vanaf 28 augustus is ons nieuwe bezoekadres Welbergweg 23, 7556 PE Hengelo. Wij zijn telefonisch bereikbaar op ons vertrouwde nummer.

 

In de media: Amerikaanse armoedebestrijding rukt op in nederland

Tientallen gemeenten in Nederland hebben interesse in een nieuwe methode voor armoedebestrijding: Mobility Mentoring. De gedachte achter deze in de VS succesvolle aanpak is dat de weg om blijvend uit armoede te komen, begint met het wegnemen van stress. Ook Profez neemt haar klanten bij de hand en biedt begeleiding indien nodig.

Lees meer >

 

In de media: Trek op tijd aan de bel bij financiële problemen!

Ik zit in de schuldsanering, maar ik kan weer rustig ademhalen. Mensen met financiële problemen durven daar vaak niet over te praten en raken zo steeds verder in de schulden. Dit stelt de gemeente Amsterdam, die vandaag een nieuwe campagne lanceert om mensen aan te sporen op tijd aan de bel te trekken.

Lees meer >

 

Decembermaand

In de maand december wordt er vaak gevraagd om extra geld voor de feestdagen en jaarwisseling. Het is verstandig om dit als klant en/of begeleiding tijdig met de betreffende consulent te communiceren om zo misverstanden en teleurstellingen te voorkomen.

Mentorschap

Wegens een groeiende vraag naar de combinatie bewindvoering mentorschap, gaan we allemaal in januari hiervoor een opleiding volgen. Een aantal van ons willen zich daarna actief gaan richten op mentorschap. Mentorschap wordt ingesteld wanneer iemand niet (meer) in staat is om op het gebied van eigen welzijn besluiten te nemen. Een uitbreiding dus van onze diensten.

Nieuwe collega’s

Omdat Profez de kwaliteit van haar diensten wil waarborgen en er een toename is van het aantal aan ons toegewezen beschermingsbewinden zal ons team per januari 2017 worden versterkt.

Verhuizing

Profez is sinds 1-11-2014 verhuisd naar een kantoor in Hengelo. Het bezoekadres is te vinden onder het menu Contact.
Het postadres in Oldenzaal blijft gewoon in gebruik.

Compensatie eigen risico vervalt in 2014

Het kabinet heeft de regeling compensatie eigen risico (CER) met ingang van dit jaar afgeschaft. Dit jaar zal deze compensatie al niet meer worden uitbetaald. De regeling was bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten die ieder jaar het volle eigen risico moesten betalen. Hiervoor kregen zij een jaarlijkse vergoeding van € 99,00 van het CAK.

Kreeg u in 2013 deze CER vergoeding? Dan ontvangt u rond 11 juli een antwoordkaart van het CAK. Als u deze invult en terugstuurt dan worden uw gegevens in het najaar aan de gemeente verstrekt. Daarna zal de gemeente u persoonlijk informeren over de nieuwe regeling. Let op: het teurgsturen van de antwoordkaart wil niet zeggen dat u van uw gemeente een vervangende uitkering ontvangt.

Betalingsregeling mogelijk voor CIJB boetes

Vanaf 1 juli 2014 is het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om een betalingsregeling af te spreken met het CJIB. Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op www.cjib.nl.

 

Stichting Twente Tegen Pesten Time Out

Op 16 april 2014 is Profez “vriend” geworden van de Stichting Twente Tegen Pesten. Deze stichting is opgericht door Karin de Wals, de tante van Tim Ribberink. Tim Ribberink heeft zelfmoord gepleegd omdat hij stelselmatig is gepest. Karin wil met haar Stichting pesten bespreekbaar maken. Ze heeft een stoeptegel ontworpen die ze met financiële hulp van “vrienden” gratis kan aanbieden aan basisscholen.

Inmiddels hebben zich al 150 scholen aangemeld.

Per 1 januari 2014 is er een nieuwe wet in werking getreden.

Curatele, beschermingsbewind en mentorschap

Verkwisting of het hebben van problematische schulden wordt een aparte grond voor onderbewindstelling, de zogenaamde ‘schuldenbewinden’. Voortaan kunnen ook zorginstellingen vragen om ondercuratele- of – bewindstelling en kan het college van B&W vragen om instelling van een schuldenbewind. Het schuldenbewind wordt gepubliceerd in het nieuwe curatele- en bewindregister. De rechter beoordeelt de geschiktheid als curator of bewindvoerder. Personen met specifieke conflicterende belangen mogen niet tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd, zoals de Wsnp-bewindvoerder en bestuurders en werknemers van zorginstellingen.
Het streven is dat met ingang van 1 april 2014 kwaliteitseisen gaan gelden voor curatoren, bewindvoerders en mentoren met drie of meer personen onder hun hoede. Die eisen betreffen onder meer de omgang met de betrokkene, de bedrijfsvoering en de opleiding. Voordat een bewindvoerder kan worden benoemd, moet hij een verklaring overleggen dat hij aan de gestelde eisen voldoet, en een verslag van de accountant over de bedrijfsvoeringeisen, en een verklaring over de jaarcijfers.

bron: www.rijksoverheid.nl

Postbus 132
7570 AC Oldenzaal

Bezoekadres Profez BV
Welbergweg 23
7556 PE Hengelo
Alleen op afspraak