Beschermingsbewind of schuldenbewind

Bewindvoering is een dienst voor mensen die door hun situatie problemen hebben met hun financiële administratie. Dit kan door diverse redenen komen. Als iemand zelf niet goed (meer) in staat is om zijn of haar financiën op een goede manier te organiseren, kan beschermingsbewind of schuldenbewind worden aangevraagd. Het is de taak van de bewindvoerder om voor rust en overzicht te zorgen. Hij of zij controleert bijvoorbeeld of u voldoende inkomsten heeft en of uw inkomsten kloppen. De bewindvoerder vraagt ook toeslagen voor u aan en probeert te voorkomen dat de deurwaarder beslag op uw spullen legt. Ook de belastingaangifte valt onder bewindvoering. U bent zelf verantwoordelijk voor uw inkomsten, dit regelt een bewindvoerder niet.

Bij Profez onderscheiden we twee soorten bewindvoering:

  • Beschermingsbewind wordt ingezet als mensen financiële problemen hebben door lichamelijke en/of geestelijke oorzaken.
  • Schuldenbewind wordt ingezet als mensen grote problematische schulden hebben door bijvoorbeeld verslaving.

Het verschil tussen beschermingsbewind en schuldenbewind is de publicatie in het openbare register. Als u bijvoorbeeld zonder toestemming van uw bewindvoerder een telefoonabonnement afsluit, mag de bewindvoerder vanuit beschermingsbewind dit abonnement annuleren.

Stappenplan beschermingsbewind/schuldenbewind aanvragen

  • Elke aanvraag start met een intakegesprek. Wij vinden het belangrijk om u en uw persoonlijke situatie te kennen.
  • U vraagt bij de kantonrechter bewindvoering aan.
  • We starten met een uitgavenplan. In dit plan wordt een overzicht gemaakt van al uw inkomsten en uitgaven. Een onderdeel van het plan is dat wij een nieuwe huishoudrekening en spaarrekening openen en toegang hebben tot deze rekeningen. U krijgt een pasje van de huishoudrekening waar een vast bedrag per week op wordt gestort. Dit bedrag varieert tussen de € 45,- en € 90,- per week. Het bedrag is afhankelijk van uw situatie.
  • Daarna sturen wij een brief aan alle instanties waar u financieel mee te maken heeft (denk aan Belastingdienst, werkgever, UWV, zorgverzekeraar enz.) met het verzoek tot adreswijziging. Zij sturen alle post naar ons, zodat wij een compleet overzicht hebben van al uw vaste lasten.

Waarom vraagt u beschermingsbewind/schuldenbewind aan?

Het voordeel van beschermingsbewind/ schuldenbewind is dat wij u en uw persoonlijke situatie kennen, maar niet emotioneel betrokken zijn bij uw situatie. Hierdoor kunnen we onafhankelijk advies geven en beslissingen nemen. U kunt bewindvoering eventueel ook door uw familie laten regelen. Echter heeft niet iedereen deze mogelijkheid en soms is het niet wenselijk dat iemand uit uw familie volledig op de hoogte is van uw financiële situatie.

Wij helpen u om uw financiële situatie weer op de rit te krijgen!

Wilt u beschermingsbewind of schuldenbewind aanvragen? Neem dan contact op voor de mogelijkheden.

Postbus 132
7570 AC Oldenzaal

Bezoekadres Profez BV
Welbergweg 23
7556 PE Hengelo
Alleen op afspraak