Alleen kun je veel, samen kun je meer.

Curatele

Voor wie?

Wanneer iemand zelf niet (meer) goed kan beslissen over wat het beste is voor hem/haar (zowel financieel als persoonlijke zaken) door bijvoorbeeld een psychiatrische aandoening of verslavingsproblematiek. Of wanneer iemand een gevaar is voor zichzelf en de omgeving en zich aan noodzakelijk zorg onttrekt, dan kan het beter zijn dat een professional de beslissingen neemt.

Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat diegene niet meer zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Het aangaan van bijvoorbeeld contracten, afsluiten van leningen of trouwen is dan niet meer mogelijk. Ook heeft iemand die onder curatele staat geen gezag meer over minderjarige kinderen. De curator neemt beslissingen over gelden en goederen (financiële zaken) en over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding (persoonlijke verzorging).

Wat doet een curator?


Uw curator beslist over uw geld en bezit en regelt je persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Je wordt zoveel mogelijk betrokken bij de taken en verplichtingen van de curator. De taken die de curator voor je uitvoert gaan over je financiën, maar ook over geestelijk en lichamelijk welzijn.

Een curator:

Hoe vraag je aan?

Vul het adviesformulier in en wij nemen contact met je op.

In een persoonlijk, vrijblijvend gesprek kijken wij of je in aanmerking komt voor curatele; er moet een grond zijn om de curatele door de rechter te laten uitspreken.

Als je in aanmerking komt, dan stellen wij een verzoekschrift op. Is de aanvraag compleet? Dan toetst de rechter de aanvraag waarop mogelijk een zitting volgt.

Wat zijn de kosten?

De beloning voor een curator wordt ieder jaar vastgesteld door een groep van rechters. De vergoeding is afhankelijk van een aantal factoren. Het actuele tarief kun je vinden op www.rechtspraak.nl. Heb je een laag inkomen? Dan worden de kosten voor een curator mogelijk vergoed door je gemeente.

Ervaringen

5/5

Afspraak maken