Joyce Huges

Over Joyce Huges

Mijn Naam is Joyce Huges en ik ben mentor bij Profez Huges. Tijdens mijn werk in de zorg kwam ik erachter hoe belangrijk het is dat de cliënt een stem heeft in het bepalen van zijn zorg of begeleiding. Niet iedereen kan deze stem zelf verwoorden. Als mentor help ik graag om deze stem naar voren te krijgen.

Ervaring als mentor

Tijdens de ruim 14 jaar die ik in de zorg gewerkt heb heb ik voornamelijk ervaring opgedaan met mensen met een verstandelijke beperking die ook een psychiatrische stoornis hebben. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan met mensen die een niet aangeboren hersenletsel hebben opgelopen.

Betrouwbaar

Ik vind het belangrijk om betrouwbaar te zijn. Als we afspraken maken kun je ervan uitgaan dat ik deze nakom. Hier hoort ook bij dat ik geen valse beloftes doe. Open en eerlijk communiceren is belangrijk om een goede relatie op te bouwen.

Rechtvaardig

Het is voor mij belangrijk dat iedereen zoveel als mogelijk zelf over zijn/haar leven kan beslissen. Samen met de klant zorg ik ervoor dat zij hun leven waar mogelijk in kunnen richten zoals zij zelf voor ogen hebben.