Mike van Lingen

Over Mike

Mijn naam is Mike van Lingen en ik ben werkzaam als zelfstandig bewindvoerder onder de naam Profez Van Lingen.  Ik ben werkzaam in de Regio Rotterdam en Leiden.

In 1999 heb ik via de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht het diploma kandidaat-gerechtsdeurwaarder behaald. Vanaf dat jaar ben ik als (toegevoegd) kandidaat-gerechtsdeurwaarder werkzaam geweest bij verschillende deurwaarderskantoren in Den Haag en in Leiden. In 2012 werd ik tot gerechtsdeurwaarder benoemd. Tijdens mijn werk als gerechtsdeurwaarder heb ik gezien wat financiële zorgen doet met mensen. Het is niet vanzelfsprekend dat rekeningen kunnen worden betaald, ook al wordt daar in de praktijk gemakshalve wel van uit gegaan. Veel mensen willen hun rekeningen wel betalen, maar door zeer begrijpelijke- en uiteenlopende redenen lukt dat niet altijd.

Specialisme

In mijn vorige loopbaan heb ik vele juridische procedures gevoerd bij de rechtbank. Daarnaast heb ik veel zaken behandeld die voor de tuchtkamer voor gerechtsdeurwaarders in Amsterdam werden gebracht, met name wanneer het ging om het vaststellen van de beslagvrije voet.
Dankzij mijn opgedane juridische kennis ben ik in staat om een “vinger aan de pols” te houden wanneer mijn cliënten worden geconfronteerd met incasso’s en/of invordering. Ik ben bekend met de nodige wetgeving en relevante rechtspraak en kan hierdoor er op toezien dat wettelijke regels juist worden nageleefd, zodat mijn cliënten (eventueel) niet worden benadeeld.

Drijfveer

Samen met de cliënt zorgen voor financiële stabiliteit is één van de eerste prioriteiten die op mijn ‘lijstje’ staat. Mensen met financiële zorgen hebben iemand nodig die naar ze luistert en hen met respect behandelt. Begrip tonen en inzicht hebben in een bepaalde situatie is nodig om (financiële) rust te kunnen creëren. Wanneer er rust is, dan kunnen problemen worden aangepakt.

Energie

Iemand helpen om weer zelf de draad te kunnen oppakken: zelf weer de eigen financiën regelen, want dat is het doel van het bewind.
Naast mijn werk is dat koken en met familie en vrienden van elkaars omgang genieten.

Profez partner

Eén van de kernwaarden van Profez is dat cliënten zich gehoord en begrepen voelen. Ik miste dat in mijn vorige loopbaan. Het persoonlijke aspect komt terug in het contact met de cliënt. Wanneer een cliënt contact opneemt, dan kennen we de cliënt goed. Dit zijn niet alleen voor Profez belangrijke kernwaarden, maar zeker ook voor mij: persoonlijke aandacht voor mensen aan wie ik mijn dienstverlening aanbied.

Wilt u net als Mike bewindvoerder bij Profez worden? Neem contact op voor de mogelijkheden.