Privacy policy

Gegevensbescherming is een zaak van vertrouwen en uw vertrouwen in ons vinden wij van groot belang. Wij respecteren uw privacy. Het beschermen, verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens is een serieuze aangelegenheid. Wij besteden veel aandacht aan de verwerking van uw persoonlijke gegevens en doen dat volgens de wettelijke voorschriften.

Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG) van toepassing . Deze wet geeft u de mogelijkheid om informatie te ontvangen over uw gegevens die wij opslaan, actualiseren, overdragen en verwijderen. Ook kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen.

Identiteit van de verwerkings­verantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Profez.

Verwerkingsdoelen en wettelijke grondslagen
In dit document staat omschreven hoe Profez per mei 2018 invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG).

Profez is door de kantonrechter benoemd tot uw curator, 
bewindvoerder en/of mentor. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt.
Hierbij moet u denken aan:
• Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres
• Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum
• Gegevens over uw gezinssituatie
• Gegevens over uw inkomsten en uitgaven
• Gegevens over eventuele schulden

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Profez zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt.
Hierbij moet u denken aan:
• Medische gegevens/informatie over uw gezondheid
• Informatie over uw geloofsovertuiging
• 
Andere bijzondere gegevens die voor Profez van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

Vaak moet Profez uw gegevens delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijke vertegenwoordiger uit te voeren en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment.

Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan Profez wordt gehouden. 
U heeft het recht om uw gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen.

De website www.profez.nl en www.mijnbudget.nl/profez zijn beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat. Ook de e-mails die vanuit Profez worden verzonden zijn extra beveiligd.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming
U kunt zich met uw vragen of verzoeken die betrekking hebben op gegevensbescherming op elk gewenst moment in de 
Nederlandse taal wenden tot de functionaris voor gegevens­bescherming van Profez, Postbus 132, 7570 AC Oldenzaal of administratie@profez.nl

Onder begeleiding op weg naar een zelfredzame financiële toekomst.