Roel Steen

Over Roel

Iedereen kan in de situatie terecht komen dat het leven te complex is geworden. Om dan zelfstandig je eigen belangen te behartigen is een hele grote opgave. Het hebben van verwanten of andere naasten, die in de gelegenheid zijn om voldoende hulp te bieden, is geen vanzelfsprekendheid. Mentorschap is dan een oplossing. Ik help graag bij het makkelijker en overzichtelijker maken van het leven.

Mijn naam is Roel Steen en ik ben mentor bij Profez. Door mijn jarenlange ervaring als hulpverlener ben ik goed bekent in de verschillende werelden van cliënten, zorg en hulpverlening, financiers en overheidsinstanties. Mijn manier van werken is samen te vatten in de woorden investeren, integreren en normaliseren.

Om tot oplossingen te komen bij de ingewikkelde zaken in het leven vind ik samenwerking van essentieel belang. In eerste instantie met de cliënt, maar ook met de mensen en organisaties rondom de cliënt. We zijn allemaal mens. Gelijkwaardigheid en verbinding zijn daarom mijn uitgangspunten. Maar er is ook leiderschap nodig. Men mag van mij als mentor verwachten dat ik dit leiderschap organiseer, neem en/of bij de juiste persoon/personen neerleg. Bij dit alles ben ik niet terughoudend in het ook buiten de bestaande kaders kijken naar wat helpend is. Dit met het doel de stem van de cliënt zo goed mogelijk te laten horen en diens welbevinden maximaal te laten zijn.

Ik heb veel ervaring in het werken met gezinssystemen, kinderen, jongeren en ouderschap. Bij mentorschappen met ook vraagstukken op deze gebieden kan ik vaak wat extra’s brengen. Mijn werkgebied is Twente en omstreken, met indien nodig een uitschieter buiten deze regio.

Met wat ik over mijzelf heb geschreven, omschrijf ik ook een belangrijk deel van de identiteit van Profez. Met als back-up alles wat Profez te bieden heeft sta ik graag voor jou of jullie klaar.